Červen 2011

Kusovky - Blog

12. června 2011 v 21:14Aktualita - Lesnický park Bezděz

12. června 2011 v 20:50 Kecy
Lesnický park Bezděz
Lesnický park (LP) Bezděz byl v rámci probíhajícího Týdne lesů slavnostně založen 11. května 2011 u Informačního centra Vojenských lesů a statků ČR (VLS) v Hradčanech u Mimoně na Českolipsku. Slavnostní akt založení symbolizuje pamětní kámen před Informačním centrem VLS ČR a rovněž strom - jilm drsný (Ulmus glabra) vysazený na památku založení parku v blízkosti obce Velký Rečkov na Mladoboleslavsku. Hlavními iniciátory myšlenky lesnického parku Bezděz jsou Vojenské lesy a statky ČR, Lesy ČR, města Bělá pod Bezdězem, Doksy, Zákupy a obec Bezděz. Území LP Bezděz se rozkládá v lesích kolem Bezdězu na Českolipsku a Mladoboleslavsku, na rozhraní Libereckého a Středočeského kraje. Lesnický park Bezděz je třetím místem v ČR, kde k založení lesnického parku došlo.
Vznik lesnického parku Bezděz je mimořádnou událostí pro celý region. Dochází k zhodnocení dlouhodobé historie lesnictví a využívání zdejší krajiny, jejíž počátky sahají až do 13. století.
Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu lesů tvoří lesy hospodářské. Ve druhé části plochy lesů jsou zastoupeny lesy ochranné, které již svou samotnou podstatou chrání velice křehkou rovnováhu stanoviště a požívají nejvyšší stupeň ochrany. Další část spektra tvoří lesy zvláštního určení, tedy lesy, které prioritně plní jiné společensky důležité funkce - například ochranu přírody, vodních zdrojů, zachování biologické různorodosti, zvýšenou rekreační či půdoochrannou funkci. Takovéto jedinečné rozmanité prostředí je domovem mnoha dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří se zde dochovali díky přístupu k využívání zdejších lesů a krajiny.
Z dalších vzácných druhů živočichů se na území LP Bezděz vyskytují například tesařík alpský, orel mořský, ledňáček říční či rosnatka okrouhlolistá.

V lesnickém parku půjde především o:
  • zachování a zvyšování přírodních hodnot území
  • vysoký standard přírodě blízkého lesního hospodaření
· zvýšení všestranného přínosu lesů pro rozvoj daného regionu,
· podporu vědeckého výzkumu a monitoringu
  • harmonizaci zájmů lesního hospodářství se zájmy ochrany přírody a se zájmy mysliveckými

Krajina mého srdce - Líčení

12. června 2011 v 20:49 Kecy
Krajina mého srdce
Mám hodně oblíbených míst, do kterých se ráda vracím.
Na jaře a na podzim můžu vždy znovu obdivovat ostré hrany skal zasazené do zeleně kosodřeviny a obklopující modrá čistá oka horských ples.
V létě si ráda zaplavu v tyrkysově modrém moři jemně zčeřeném bílými vlnkami. Ráda odpočívám na teplých bílých oblázcích chorvatských pláží. Zavřu oči a poslouchám šumění moře a vnímám a cítím jeho vůni smíchanou s vůní borovicové pryskyřice a rozkvetlé levandule.
Mému srdci nejbližší je však krajina mých dětských prázdninových dnů a to jsou malebné zaoblené beskydské kopečky, zelené paseky s chundelatými ovečkami a hluboké smíšené a smrkové lesy vonící hříbky se sametovými kloboučky.
Zahrada u babičky je krásná, rozlehlá a plná tajuplných zákoutí. Je to zahrada, co má už hodně let za sebou, zahrada plná vzpomínek.
Na kopci za domem stojí pár osamělých smrků, hledí do krajiny jak vojevůdci na bitevním poli. Mají to ale krásný výhled. Mohou se kochat hlubokými lesy, které jsou domovem ptáků a lesní zvěře, zelenými loukami plnými bílých usměvavých kopretin, křehkých růžových kohoutků, voňavého jetele a hlaviček fialových zvonků, jen zacinkat. Ve větru se pohybuje zlátnoucí obilí na polích.
V dálce se rýsují obrysy Radhoště.
Když vběhnu do zahrádky, sliny se mi sbíhají na červené voňavé jahody nebo křupavý zeleňoučký hrášek.
Otevřu branku a vejdu do oploceného výběhu. Je to království babiččiných slepic. Rozprostírá se v sadu s jabloněmi a švestkami a část je stíněna starým téměř stoletým ořechem.
Při jarním tání zurčí zahradou potůček, nad kterým se sklání stará vrba. Společnost mu v jarních dnech tvoří žlutavé hlavičky blatouchů, petrklíčů a bělostných sasanek.
Ve večerních hodinách nás někdy vyruší houkání sovy a uspává nás cvrkot lučních kobylek.
Toto je krajina mého srdce.